Om oss

Företaget ENTpro bildades i Stockholm i juni 2000. Vår affärsidé bygger på att ta fram enkla men geniala produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde i form av minskad sjukvårdskonsumtion och minskad läkemedelsförbrukning. Våra kunder är de som söker innovativa egenvårdsprodukter för vanliga åkommor och inom friskvård och sport.

Företaget bildades av Peter Åhnblad, leg läkare och specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar och Susanne Lagerqvist Åhnblad, leg sjuksköterska med profilering inom öron-, näs- och halssjukdomar för utveckling, produktion och marknadsföring av medicintekniska produkter. I februari 2011 förstärktes kompetensen med Magnus Hedrén som VD.

ENTpro är en kortform för Ear-, Nose- and Throat Professionals. Företaget har tagit fram den patenterade Nässköljaren Nasaline. Idén till innovationen uppkom när innovatörerna via sin plattform inom öron-, näs- och halssjukvården upptäckte det växande behovet av nässköljning med saltvatten utan att det fanns någon bra och lättillgänglig produkt att rekommendera för ändamålet.